Liên hệ Đại sứ quán Việt Nam tại Iran

-Địa chỉ: No.6 East Ordibehesht, Mardani, Akbari str., Peysian str., M.Ardebili, Vali-e-Asr Ave, Tehran – Iran.

-Điện Thoại: +98-21-22411670/+98-9121596135

-Fax: +98-21-22416045

-Email: vnemb.ir@mofa.gov.vn